Rumen By-Pass Yağ

Profat, palm yağı yağ asitlerinden elde edilmiş, kalsiyum sabunu formunda rumenden korunmuş by-pass yağ kaynağıdır. Profat yağ asitleri ve kalsiyumun bir araya getirilerek oluşturulmuş güvenli bir üründür. Profat, abomasumun asidik ortamında parçalanır. Bu şekilde, yağ asitleri duodenuma serbest formda geçer ve burada emilerek sindirilir.

ÜRÜN TANIM VE KULLANIM TARİFNAMESİ
Tavsiye edilen kullanım miktarı, hayvanların verim düzeyi, laktasyon dönemi, rasyonun yapısı vb. gibi kriterlere göre değişiklik gösterir. Ortalama koşullara göre değerlendirdiğimizde aşağıdaki dozları tavsiye edebiliriz.

Orta verimli inekler (4.000 – 5.000 litre) 300 – 500gr/gün,
Yüksek verimli inekler 500 – 1 kg/gün

Özellikle, erken laktasyon döneminde (laktasyonun ilk 100 günü) kullanımı önerilmekle beraber, ihtiyaç duyulması durumunda tüm laktasyon döneminde de kullanılabilir. Toplam rasyona ya da konsantre yeme homojen karıştırılarak kullanılmalıdır. Profat kullanarak, hayvanlara daha yüksek oranda sindirilebilir ham lif (saman) verilebilir.

 

BESİ Yemlerinde : Büyütme – besi bitirme (finishing yemi) yemlerinde 3% düzeyinde kullanımı uygundur.

KOYUNLAR : Sağmal koyunlar 50 – 150 gram/gün tüm laktasyon süresince kullanılabilir. Koyunlarda tohumlama amacıyla 100 – 150 gram/gün (tohumlamadan 17 gün önce ve 17 gün sonrasına kadar) kullanımı önerilir. Birden fazla kuzusu olan koyunlara, günde 200-300 gr düzeyinde verilmesi önerilir.by-pass yağ, kolay enerji, kalsiyum sabunu

KEÇİLER : 50 -150 gr./gün tüm laktasyon süresince kullanılabilir.


AMBALAJ ŞEKLİ :
25 kg.lık çok katlı kraft torbalarda.


UYARILAR:

Serin, kuru ve direkt güneş ışığından uzak; ağzı kapalı ambalajda saklanmalıdır.

25 Ekim 2017

İlgili Terimler :