Protein Kaynağı

Bitkisel Anyon Kaynağı

Anion Booster_Bitkisel Anyon Kaynağı
Yüksek Anyonik Değerde Protein Kaynağı

BETA TARIM

Araştırmalar geçiş dönemindeki ineklere verilen rasyonlardaki DCAD değerinin 100 gr rasyon kuru maddesi için 0-15 mEq arasında olması gerektiğini göstermektedir. Bunun sağlanması için söz konusu dönemde anyonik ürünlere ihtiyaç duyulur. Anion Booster, lezzetli bir anyonik kaynaktır. Kuru dönemden laktasyona geçiş dönemindeki ineklerin rasyonlarındaki Anyon-Katyon dengesini sağlamak için lezzetli ve etkili bir çözümdür. Geçiş döneminde ineğin yem alım düzeyi önemli bir kriterdir. Bu dönemdeki yeterli yem alım düzeyi laktasyonun başlangıcında daha yüksek süt üretimi-nin elde edilmesini destekler. Anion booster anyonik etkisinin yanında ineklerin geçiş dönemindeki yem alımını da artırır. Önerilen şekilde kullanıldığında doğum sonrası karşılaşılan sağlık sorunlarının (Hipokalsemi, Ketozis, Abomasum deplasmanı vb) azalmasına yardımcı olur. Akışkan granül formda-ki yapısı nedeniyle homojen olacak şekilde rasyona kolayca karıştırılabilir.

Anion Booster, sıradan anyonik tuzlara göre Asit-Baz Metabolizmasının bileşenlerini daha önemli ölçüde etkiler.

YARARLARIbitkisel anyon kaynağı, anyonik tuz, ineklerde anyon katyon dengesi, ineklerde doğum sonrası hastalıklar, ineklerde sonun atılamaması
YEM TÜKETİMİNİ ARTTIRIR. SÜT ÜRETİMİNİ ARTTIRIR. HİPOKALSEMİYİ AZALTIR. KETOZİSİ AZALTIR. ABOMASUM DEPLASMANINI AZALTIR. SONUN ATILAMAMASINI AZALTIR. KAZANCI ARTTIRIR.

ANION BOOSTER likit kloridlerin, özel bitkisel kaynaklarla karışımından elde edilmiştir. Kendine özgü kurutma işlemi ile özel bir aroma ve lezzete sahiptir. Anyon kaynağı olarak likit formdaki klorürler melas ve bitkisel taşıyıcılara eklenmiştir. Yem alımı kuru dönemde ve geçiş döneminde kritiktir. Anion Booster’ ın kuru madde alımını arttırdığı kanıtlanmıştır. Sıradan anyonik tuzlar ise yem alımını azaltır.

ÜRÜN TANIM VE KULLANIM TARİFNAMESİ
Anion Booster’ ın doğumdan 21 gün önce kullanılmaya başlanması ve doğuma kadarki sürede ineklere günde 800 – 1200 gram düzeyinde verilerek kullanılması önerilir. Gerçek kullanım miktarı idrar pH sının 6 – 6.5 aralığında olmasına göre belirlenmelidir. Anion Booster önerilen şekilde kullanıldığında ineklerin günlük kalsiyum alımı 150-170 gram, fosfor alımı 45-50 gram olmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ
20 kg.lık  çok katlı kağıt torbalarda

UYARILAR
Serin, kuru ve direkt güneş ışığından uzak, ağzı kapalı ambalajda saklanmalıdır.

25 Ekim 2017

İlgili Terimler :