Lupro-Mix NC – Silaj Katkısı

Silaj Katkısı

Lupro-Mix NC
Silaj Katkısı

BETA TARIM

LUPRO-MIX NC ile Silaj Yapımı ve Çözüm Önerileri :
En iyi performans için, hayvanlar lezzetli, tüketilebilir ve besin madde değeri olan silaja ihtiyaç duyarlar. Mükem-mel kalitedeki silaj optimum verim için zorunludur. Silaj yemin kalitesi, silaj oluşumu sırasındaki laktik asit bakteri çoğalması ile gerçekleşen fermantasyon ile silajı koruyan ve kalitesini devam ettiren ürünler ile doğrudan alakalıdır. Optimum fermantasyon koşulları (nemin düzeyi, ısı, şeker miktarı ve havanın girişinin engellenmesi) ile birlikte silajın açıldıktan sonra kızışmasının engellenmesi, başarılı silaj yapımında anahtar faktörlerdir. Organik asit katkısı Lupro-Mix NC, çok zorlayıcı koşullarda dahi mükemmel silaj kalitesine ulaşmakta yardımcıdır.
Lupro-Mix NC ile,silaj katkısı, slaj katkısı, ot silajı, mısır silajı, silajda kızgınlaşma, silaj yapımı, silaj olgunlaştırıcı

1) Fermantasyon işleminin hızlandırılması,
a) Ot silajı b) Alfalfa (kaba yonca) c) Pancar yaprakları

2) Kızışmanın engellenmesi,
a) Mısır koçanı küspesi b) Mısır silajı c) Ot silajı d) TMR

Uygulama Tavsiyeleri

-Eksiksiz (tamamına) uygulama;
Bu amaçla, silaj katkısı, silaj yapılacak mahsülün tamamına karıştırılır. Bu sayede silaj kızgınlaşmaya karşı tam olarak korunmuş olur ve Lupro-Mix NC fermantasyon işlemini iyileştirir. Organik asit miktarı, silajlık bitkinin kuru madde oranına göre dozajlanır. %25’e kadar KM için 4 lt/ton , %25-35 KM için 3 lt/ton ve %35 üzeri için 4 lt/ton Lupro-Mix NC tavsiye edilmektedir.Mısır ve bütün haldeki danelerin hava geçirmeyen silolarda depolanması için 4 lt/t Lupro-Mix NC, Silajın aerobik stabilitesinin iyileştirilmesi için ot silajına 3-4 lt/t, mısır silajına 4 lt/t Lupro-Mix NC ilave edilmelidir.

Silo yüzey ve kenarlarına uygulanması;

Silo yüzeyine organik asit uygulaması, her ne kadar silajın yapımı esnasında yapılan uygulamanın yerini tutmasa da eğer doğru şekilde yapılırsa silonun belirgin riske maruz kalan bölümlerinde etkili bir koruma tedbiri olabilir.Bu yaklaşımda tercihan Lupro-Mix NC hasat makinesine ilave edilen dozaj ekipmanı ile son vagonlardaki ürünün üzerine püskürtülebilir. Uygulamanın yapıldığı katmanlardaki sonuçları, tam silaj uygulamasından farklı değildir. Bunun yanında Lupro-Mix NC ve su karışımının silajın üstüne dökülerek kullanılması da mümkündür. Lupro-Mix NC sadece uygulama yapılmış silaj katmanı üzerinde etkili olacağından, en azından 50 cm derine işlemelidir. Bunun için %25 KM’ye kadar 12 l/m2 (2,4 lt Lupro-Mix NC ve su), asit-su oranı 1:4’dür. Her zaman asit, suyun içerisine ilave edilmelidir, 25-35% 14 lt karışım/m2 ve %35 ve üzeri KM için 16 lt karışım/m2 yüzey alanına uygulanır.

Tekrar ısınmaya karşı uygulama;
Silonun kesilmiş yüzlerine, 0,5 lt Lupro-mix NC, 2 lt su ile karıştırıldıktan sonra her 1 m2’sine püskürtülerek uygulanır. Ardından silo dikkatlice kapatılır. Silaj yapımı esnasında verilen aralarda Lupro-Mix NC yine verilmiş olan aynı doz şekli ile üst katmandaki yeşil tabakanın ısınma ve küf gelişimine karşı korunması amacı ile uygulanabilir.

25 Ekim 2017

İlgili Terimler :