Delta ® Tonic L

Büyüme / Bağışıklık / Yaşamsallık

Delta ® Tonic L
Büyümeyi, fertiliteyi, immuniteyi ve yaşamsallığı artırır.

BETA TARIM

NEDEN DELTA® TONIC L KULLANMALIYIM ?
Delta® Tonic L vitaminleri ve amino asitleri sinerjik bir yöntemle bir
araya getirerekyem alımını, yaşamsallığı, immüniteyi ve fertiliteyi
artırarak performansı geliştirir. Bu da kısmen büyümenin gelişmesine,
yumurtlama ve damızlık performanslarına yansır.

BİLEŞİMİ VE KULLANIM TAVSİYELERİ:
> Bileşimi:
– Vitaminler A, D3, E, B
– Şelatlanmış iz elementler
– Lysine, Methionin
> Kanatlılarda kullanımı:
Civcivler : İçme suyuna 1ml / litre 3 gün süreyle, aşılamalar ve civcivlere her türlü müdahele sonrasında,
Yetişkinler : İçme suyuna 1 ml / litre her 4 haftada 1, 3 gün süreyle verilir.

> Ruminantlarda kullanımı:
Süt inekleri: Hayvan başına günde 100 ml , ayda bir kez.
1 yaşlı genç hayvanlar: Hayvan başına günde 50m ll. ayda 1 kez.
Besi sığırları: Hayvan başına günde 20 ml, 2 ayda 1 kez.

25 Ekim 2017

İlgili Terimler :