Axion Drycow

Kuru Dönem

Axion Drycow
İneklerin bir sonraki laktasyon dönemine daha iyi hazırlanması

BETA TARIM

Kuru dönem, zorunlu bir dönemdir; 

  • İneklerin, kuru dönem boyunca, diğer dönemlerden farklı, çok özel ihtiyaçları vardır. Bu dönem, buzağılamanın hemen öncesine rastlar ve akut strese neden olur.
  • Kuru dönem; ineklerin ilerideki süt  verimleri için önemli rol oynar.
  • Bu dönemdeki bakım ve besleme koşulları doğum sonrasında oluşabilecek sağlık sorunları ve buzağı hastalıklarında çok güçlü bir etkinliğe sahiptir.

Axion Drycow®doğum stresi ile mücadele eder

Axion Drycow® : 

  • İyi ve kaliteli kolostrum alınması ve buzağıya transferini garanti etmek için yeterli miktarda mineraller ve vitaminler,
  • Emilimin arttırılması için yüksek biyoyararlanıma sahip organik formda  iz elementler ,
  • İmmun sistemi güçlendirmek için yüksek düzeyde Vitamin E içerir.
  • Doğum sırasında ortaya çıkan oksidatif stres ve doğum sonrası buzağılardaki sağlık sorunları ile mücadele amacıyla bitkisel kökenli doğal antioksidanlar kullanılmıştır(Axion® Tekniği).

Doğal antioksidanlarca zenginleştirilmiş, vitamin ve iz elementlerden oluşan Axion Drycow® ; ineklerin kuru dönemlerinde karşılaştıkları olumsuz etkilerin azaltılmasını ve inek-buzağı ikilisinin korunmasını sağlar.

Axion Drycow® inek-buzağı ikilisinde görülen sağlık sorunlarını azaltır.  Axion Drycow® laktasyona daha iyi bir başlangıç için;

  • Yem tüketiminin arttırılması,
  • Vücut kondisyonu düşüşünün azaltılması,
  • Üreme verimliliğinin arttırılması’nı sağlar.

25 Ekim 2017

İlgili Terimler :